Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania towaru, na zasadach określonych w Ustawie. Zwrot należności za zwrócone towary i kosztów wysyłki od sklepu do klienta, nastąpi w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Naturnik. W przypadku uznanej reklamacji połączonej ze zwrotem ceny towaru, nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym, w ciągu 7 dni od uznania reklamacji.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z procedurami reklamacji i zwrotu.

pobierz szablon dokumentu reklamacji (pdf)
pobierz szablon dokumentu zwrotu towaru (pdf)

 

15871081_10154808511883376_1767327727_n